Rcomputer.eu

Pripojenie k ssh serveru cez terminal

ssh remote_username@remote_host

 

example

 

ssh user@192.168.1.100

 

No tags for this post.

Napísať komentár