Rcomputer.eu

Znizenie /obmedzenie SWAPu

The swap tendancy is way to high in Linux Mint.

You can reduce it by following these steps:

-open a terminal en type: cat /proc/sys/vm/swappiness

The tendancy is probably ’60‘, what good is for servers but is to high for normal users

 

Príkaz v termináli:
sudo xed /etc/sysctl.conf

následne na koniec súboru pridajte:

# Zníženie použitia swap na použiteľnú úroveň
vm.swappiness=10

Uložte a reštartujte počítač.

The rule is:
1GB RAM or more: set the swappiness to 10
Less then 1GB: set the swappiness to 1

 

Okamzite vypnutie pomocou prikazu:

sudo swapoff -a

No tags for this post.

Napísať komentár