Rcomputer.eu

Programming

Xdebug on Ubuntu 16.04 with PHP7

sudo apt-get install php-xdebug sudo service apache2 restart sudo xeds/etc/php/7.0/mods-available/xdebug.ini and insert: zend_extension=xdebug.so xdebug.remote_enable = 1 xdebug.remote_connect_back=1 xdebug.remote_port = 9000 xdebug.scream=1 xdebug.show_local_vars=1 xdebug.idekey=netbeans-xdebug ;To remove limits for xdebug_var_dump() ;xdebug.var_display_max_depth = 5 ;xdebug.var_display_max_children = 256 ;xdebug.var_display_max_data = 1024 xdebug.var_display_max_depth = -1 xdebug.var_display_max_children…
Čítať viac

Regulárne výrazy

Metaznak Znamená Výrazu: Vyhoví Nevyhoví ^ Začátek řetězce ^Petr Petr je borec Petr není borec Borec je Petr Franta a Petr jsou borci $ Konec řetězce PC$ Mám PC Pracuji na PC Moje PC je rozbité PC má dnes každý…
Čítať viac